• Home
  • Omezení tréninků přípravky a juda pro nejmenší prozatím beze změn.

Omezení tréninků přípravky a juda pro nejmenší prozatím beze změn.

6. 5. 2020

Z rozhodnutí vedení klubu USK PRAHA zůstávají prozatím pozastaveny tréninky přípravky a juda pro nejmenší, a to z důvodu obtížného zajištění hygienické bezpečnosti nejmenších v souvislosti se současnou koronavirovou epidemií. Dále není možné vpustit do haly rodiče ani jako doprovod k šatnám a šatny není možné provozovat, dle nařízení vlády.  Celková organizace tréninků těchto věkových kategorií ve vztahu k povinnostem vyplývajícím z vydaných opatření je momentálně nereálná. Dojde-li ke změně rozhodnutí, bude vydána neprodleně nová informace. V případě potřeby se obracejte na paní J. Lorencovou, tel.: 604 146 149 . Zároveň žádáme všechny rodiče přípravky a juda pro nejmenší, aby aktualizovali svoje e-mailové adresy a telefonní čísla, a to tak, že je zašlou na:

jaroslava.lorenc@gmail.com

Mnoho zpráv se vrací jako nedoručitelné a není možné tedy v případě potřeby předávat informace v požadované době a aktuálnosti.

Děkujeme za pochopení.