31. 1. 2019 Jan Čermák

Memoriál A. Tichého – Benešov: U9,11,13,15

UPOZORNĚNÍ:

  1. O zájmu zúčastnit se kterékoliv soutěže má být informován v první řadě trenér závodníka, který by měl účast doporučit / nedoporučit
  2. Do soutěže má závodníka přihlašovat výhradně vysílající klub, nikoliv rodič a to po splnění bodu 1., a to i tehdy, kdy není trenér vyslán, pokud není výjimečně stanoveno klubem jinak. Obecně přednost mají soutěže plánované v kalendáři USK PRAHA JUDO, ale není podmínkou k možné účasti jednotlivce. 
  3.  V případě, že nejsou body 1. a 2. splněny, nemůže být počítáno s podílením se klubu či trenéra(ů) na účasti závodníka během soutěže, protože účast trenérů se váže i k počtu přihlášených závodníků.

_________________________________________________________________________________________________

Turnaj vhodný pro všechny, ale zejména pro U9 a U11 k získávání závodních zkušeností.

Přihlášky: do 10.02.2019 na:  jaroslava.lorenc@gmail.com

Soutěž bez garantované přítomnosti trenéra USK.