4. 4. 2019 Jan Čermák

ERIMA TROPHY 2019, U14+16 – ROHRBACH (AT)

UPOZORNĚNÍ:

  1. O zájmu zúčastnit se kterékoliv soutěže má být informován v první řadě trenér závodníka, který by měl účast doporučit / nedoporučit
  2. Do soutěže má závodníka přihlašovat výhradně vysílající klub, nikoliv rodič a to po splnění bodu 1., a to i tehdy, kdy není trenér vyslán, pokud není výjimečně stanoveno klubem jinak. Obecně přednost mají soutěže plánované v kalendáři USK PRAHA JUDO, ale není podmínkou k možné účasti jednotlivce. 
  3.  V případě, že nejsou body 1. a 2. splněny, nemůže být počítáno s podílením se klubu či trenéra(ů) na účasti závodníka během soutěže, protože účast trenérů se váže i k počtu přihlášených závodníků.

_________________________________________________________________________________________________

Turnaj pro nominované závodníky USK PRAHA JUDO.

V první části dne jednotlivci U14 (2006, 2007) a U16 (2004,2005)

V druhé části dne týmy U16 (2004, 2005, 2006, 2007)

Předpoklad je zvládnout akci v jednom dni, jako v minulosti.

Odjezd: neděle, 14.04.2019 v 06:00 hod. od Folimanky

Návrat: ve večerních hodinách.

S sebou: platné pojištění, pas, kimono, svačinu.

Kontakt: Čermoš,   judo.usk-praha.cermak@seznam.cz , 606512799

 

Seznam přihlášených účastníků zde:

ERIMA TROPHY 2019 Rohrbach Entry Form 1